• Асет Балгабаев

«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі»

03.09.2020 ж. Алматы қ. ДСБ ШЖҚ КМК «Жоғары медициналық колледж» ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» Жолдауын талқылау бойынша Бейне-конференц-байланыс өткізді.

Бейне-конференция колледж директоры С.Е. Султангазиеваның, оқу және тәрбие ісі жөніңдегі директордың орынбасары Л.Д. Алибекованың, тәрбие және әлеуметтік ісі жөніндегі бөлім басшысы Ш.Е. Каштаеваның, оқу-әдістемелік бөлім басшысы Г.А. Амринаның, оқу бөлімінің басшысы М.А. Джумаканованың басшылығымен өткізілді.


Президент Қазақстан халқына арналған жолдауында қолжетімді және сапалы біліммен қамтамасыз етудің, денсаулық сақтау жүйесін нығайтудың маңыздылығын атап өтті, сондай-ақ отбасылық-демографиялық жағдайға, балалардың қауіпсіздігі мен құқықтарын қорғау мәселелеріне алаңдаушылық білдірді. Өз сөзін қорытындылай келе, Қасым-Жомарт Тоқаев реформалардың соңғы жетістігі әрбір қазақстандыққа байланысты екенін атап өтті. Бәрі өзгеруі керек, өздері үшін жұмыс істеуі керек екендігінің маңыздылығын алға тартты.


03.09.2020 г. в КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УОЗ г.Алматы проведена ВКС по обсуждению Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий» от 01.09.2020 г.


В видеоконференции приняли участие преподаватели и сотрудники колледжа. Конференция прошла под руководством директора колледжа Султангазиевой С.Е., с участием заместителя директора по учебно-воспитательной работе Алибековой Л. Д., руководителя отдела по воспитательной и социальной работе Каштаевой Ш.Е., руководителя учебно-методического отдела Амриной Г.А., руководителя учебного отдела Джумакановой М.А.


Президент отметил важность обеспечения нации доступным и качественным образованием, укрепления системы здравоохранения, а также выразил обеспокоенность семейно-демографической ситуацией, вопросами безопасности и охраны прав детей. Завершая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что конечный успех реформ зависит от каждого из казахстанцев. Особо отметил, что каждый должен меняться, работая над собой.

Просмотров: 18
  • White Vkontakte Icon
  • White Instagram Icon
  • Белый Иконка YouTube

© 2020 КГП на ПХВ "Высший медицинский колледж" Управления Общественного Здоровья города Алматы

Мы на связи

Телефон: +7 (727) 387-10-11

Email: acollege@yandex.kz

Адрес

ул. Л.Чайкиной 12А,

Алматы, 050020, Казахстан